Nasi Trenerzy

Joanna Zaremba

Ekonomistka, coach ICF, trener, przedsiębiorca, audytor, egzaminator EDCL.

Od 2006 przeprowadziła blisko 9000 godz. szkoleń i warsztatów.

Autorka licznych programów szkoleniowych przeznaczonych dla administracji publicznej, pracowników oświatowych i akademickich oraz PES i biznesu z zakresu Komunikacji, autoprezentacji.

Obecnie współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi, uczelniami i firmami szkoleniowymi, gdzie prowadzi szkolenia z różnej tematyki. W ramach szkoleń zamkniętych szkoliła m.in.: ROPS, WUP, MOPR itp.

W swoich szkoleniach, warsztatach, stawia na praktyczne aspekty wiedzy poparte przykładami z własnej praktyki trenerskiej.

Autorka polityk bezpieczeństwa RODO dla NGO, Auditor Wewnętrzny QMS i ISMS (normy ISO 9001 I ISO 19011).

Od 2006 roku prowadzi organizację pozarządową – fundację prowadzącą działalność gospodarczą z oddziałami w całej Polsce.

Współautorka podręcznika: ”Budowanie powiązań pomiędzy biznesem a ekonomią społeczną. Podręcznik dla ROPS” – części dotyczącej przedsiębiorczości akademickiej i uczelni wyższych oraz biznesu i klauzul społecznych w PES.

Pomaga ludziom i organizacjom osiągnąć zaplanowane cele poprzez dostarczanie narzędzi komunikacyjnych w czterech obszarach biznesu i życia osobistego: sprzedaży i marketingu, samorealizacji.

Jej motto to słowa Jacka Walkiewicza: ”Skuteczność jest miarą prawdy.

Jeżeli człowiek nie jest w życiu skuteczny, to znaczy, że prawda, którą się posługuje, jest nieaktualna – i warto ją zmienić.”

Dorota Adam

Matematyk, trener, scraperka, informatyk, blogerka i samouk. Osoba kreatywna, pełna pasji i zarażająca pasją dzieci i dorosłych.

Od 2002 roku czynny, dyplomowany nauczyciel, od 2013 roku zajmująca się rękodziełem -scrapbookingiem. Mająca w swoim dorobku ponad 1000 prac i kilka nagród oraz kilkaset godzin warsztatowych przeprowadzonych z dziećmi i dorosłymi. Autorka i realizatorka projektu z budżetu obywatelskiego ze scrapbookingu.

Miłośnik pracy z dziećmi na zajęciach komputerowych w nauczaniu wczesnoszkolnym.

Uzyskała tytuł magistra inżyniera na Politechnice Śląskiej.

Jej życiową pasją jest praca społeczna na rzecz środowiska lokalnego. Społecznie współpracowała z rodzicami, dziećmi, szkołami, przedszkolami i fundacjami działającymi na rzecz dobra dzieci. Często angażuje się w akcje charytatywne wspomagające potrzebujących.

W wolnych chwilach lubi uprawiać nordig walking oraz zarządzać swoim czasem z pomocą bullet journalu.

Bożena Gwizdała

Doświadczony nauczyciel i dyrektor szkoły, szkoleniowiec, trener.

Jej motto to słowa Jacka Walkowicza: „Aby zapalać innych, samemu trzeba płonąć”

Jest otwarta na innych ludzi, ciekawa świata, elastyczna i kreatywna. Nie boi się nowych wyzwań. Ma długoletnie doświadczenie jako nauczyciel w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Jako dyrektor szkoły od 12 lat buduje atmosferę i przestrzeń do nowatorskiego i kreatywnego rozwoju środowiska szkolnego i lokalnego.

Posiada merytoryczne przygotowanie do skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi, projektami, do ewaluacji różnorodnych przedsięwzięć oraz pracy trenerskiej. Fascynuje ją człowiek i jego niekończące się zasoby. Jej pasją jest dzielenie się wiedzą, szkolenie i budowanie zespołu pracowniczego.

Jako początkujący trener bardzo chętnie przygotuje i przeprowadzi szkolenia z zakresu m. in.:

– rozwoju osobistego w tym efektywnej komunikacji, autoprezentacji i kreacji wizerunku

– zarządzania czasem

– komunikacji w biznesie,

– motywowania i zarządzania zespołem

– przywództwo, leadership i kierowanie

– komunikacji z osobami o różnych typach osobowości –inegracja

Jej eksperckim obszarem zawodowym jest edukacja i oświata, człowiek i jego miejsce w zespole, motywacja i kierowanie procesem rozwoju.

Jej życiową pasją jest praca społeczna na rzecz środowiska lokalnego, praca z osobami niepełnosprawnymi, kocha aktywny wypoczynek wśród natury z przyjaciółmi.

Konrad Beń

Nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej, geografii,

trener piłki nożnej.

Od 2009 uczący w szkole wychowania fizycznego, doświadczony nauczyciel ale w dalszym ciągu otwarty na rozwój osobisty i uczniów. Wykorzystujący nowoczesne metody w uczeniu i trenowaniu.

W pracy z dziećmi stara się przekazać im jak najlepiej posiadaną wiedzę i zachęcić je do aktywnego spędzania czasu.

Jako trener główny nacisk stawia na rozwój zawodnika, czerpanie przyjemność z „gry”, rozwijanie inteligencji i aspektów piłkarskich ale także dobrą zabawę.

Uzyskał dyplom magistra wychowania fizycznego na Uniwersytecie Rzeszowskim – Wydział Wychowania Fizycznego. Ukończył studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej i geografii.

Licencjonowany Trener UEFA B.

Stara się pomagać w rozwoju młodym ludziom. Prywatnie lubi zwierzęta domowe, czytać książki, biegać, jeździć na rowerze, grać w piłkę nożną.

Oktawia Podlecka

Trener, mentor, Project Manager, Audytor

Korzysta ze swojego praktycznego doświadczenia w pracy Project Managera branży IT oraz tworzenia procesów wewnętrznych na wielu płaszczyznach. Podczas szkoleń koncentruje się na potrzebach uczestników, często wykorzystując narzędzia Design Thinking, by wydobyć z nich ich skrywany potencjał.

Jest zarazem mentorem i szkoleniowcem w międzynarodowej organizacji Enactus, której zadaniem jest pomoc w tworzeniu projektów biznesowych odpowiedzialnych społecznie.

Zawsze otwarta i skoncentrowana na stawianych przed nią celach.

Wrażliwa na otaczający świat, na co dzień kierująca się zasadami przyświecającymi idei zero-waste.

Marta Skórska

Dyplomowany pracownik socjalny, socjolog o specjalności pracy socjalnej, specjalista od zarządzania w pomocy społecznej. W ciągu 10 lat pracy w ośrodku pomocy społecznej pracowała na stanowiskach od aspiranta pracy socjalnej do starszego specjalisty pracy socjalnej. Kolejnych 20 lat spędziła prowadząc Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębicy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Filii Podkarpackiej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP. Posiada certyfikat terapeuty środowiskowego. Od wielu lat prowadzi działalność scalającą środowisko osób zarządzających ŚDS-ami województwa podkarpackiego. Jej motto „Pomagać nie zapominając o sobie”. Zainteresowana jest poprawą warunków pracy opiekunów i terapeutów środowiskowych domów z równoczesnym podnoszeniem jakości świadczonych przez te domy usług. Interesują ją również tematy etyki ale i kreatywności w zawodach pomocowych. W wolnym czasie szydełkuje i czyta trillery medyczne.

Monika Skowron

pedagog ze specjalizacją praca socjalna; pracownik socjalny z 17-letnim doświadczeniem w pracy z różnymi kategoriami osób wymagających pomocy i wsparcia, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, posiada Certyfikat Europass – Mobilność w zakresie polityk publicznych w obszarze integracji społecznej; od 7 lat realizująca się na płaszczyźnie ekonomii społecznej, prowadzi Centrum Integracji Społecznej w Dębicy pracując z osobami wykluczonymi, bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym w celu przywrócenia ich wiary, motywacji i siły do zmiany na lepsze swojego życia.

Ciekawa ludzi, otwarta, komunikatywna, swoje doświadczenie i wiedzę wykorzystuje do pracy z każdym człowiekiem, ponieważ uważa, że w każdym jest potencjał wart odkrycia.

Prywatnie amatorka kryminałów oraz thrillerów medycznych, a także języka angielskiego.

Dorota Frankiewicz

pedagog, tyflopedagog, pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej. Posiada 25 letnie doświadczenie zawodowe. Współpracuje z wieloma instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Pełniła rolę konsultanta, koordynatora i współtwórcy Szkolnych Programów Profilaktyki oraz Programów Promocji Zdrowia i funkcję powiatowego Koordynatora ds. bezpieczeństwa. .

Współpracowała z PCPR w Kolbuszowej biorąc udział w diagnozie rodzin starających się o status rodziny zastępczej. Przez 10 lat była przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, odpowiedzialną za przeprowadzanie wywiadów z osobami uzależnionymi, kierowanie ich do specjalistycznych placówek, kierowanie spraw do sądu. Jest zastępcą przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w rodzinie. Bierze udział w pracach grup roboczych, przeprowadza rozmowy z ofiarami i sprawcami przemocy.

Corocznie zajęciami psychoedukacyjnymi obejmuje od 150-200 uczniów ze wszystkich etapów edukacyjnych. Prowadzi szkolenia dla różnych grup zawodowych; nauczycieli, rodziców, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych.

Swoje umiejętności i wiedzę przekazuje studentom, sprawując opiekę nad praktykami .

Ukończyła wiele różnych form dokształcania m.in. studia podyplomowe z Tyflopedagogiki, studia podyplomowe z Zarządzania Oświatą, kurs trenerski, kurs doskonalący umiejętności edukatorskie, I stopień Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn, I i II stopień Metody Dobrego Startu. Ma doświadczenie w prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia ( koordynator).

Cechuje się kreatywnością, pomysłowością, empatią i zangażowaniem.

Robert Słonina

Jest nauczycielem, tłumaczem, mentorem i trenerem. Ukończył filologię angielską na Uniwersytecie w Opolu. Obecnie pracuje jako dyrektor szkoły podstawowej w Pieniężnie, gdzie z zapałem buduje wysoką jakość kształcenia młodych ludzi. Na co dzień całkowicie oddany nauczaniu języka angielskiego. Przez kilka lat pracował w regionie południowego Pacyfiku, gdzie zgłębił tajniki języka Pidgin z Papui Nowej Gwinei. Jest pasjonatem lotnictwa. Interesuje się również wielokulturowością ze szczególnym uwzględnieniem kultury mieszkańców Pacyfiku.

Bartosz Kiszewski

Nauczyciel dyplomowany z zakresu IT | Ekspert MEN | Ekspert KOMET@ – Sieć Edukacji Cyfrowej | Ekspert Cyfrowa Szkoła Domowa | MIE | Trener i Konsultant ORE | Egzaminator ECDL | Egzaminator OKE | Trener Wspomagania Oświaty | Współautor modyfikacji PPKZ Technik Informatyk 2017 | Trener IT freelancer | Latarnik (edukator) w projekcie PCRS | Edukator w projekcie Cyfrowobezpieczni.pl | Trener w projekcie Eksperci Programowania | Trener ORKE WSiP. Posługuje się nowoczesnymi technologiami w edukacji posiada wyjątkowe podejście do dzieci i młodzieży ma zdolność do podejmowania wyzwań i nieszablonowych sposobów przekazywania wiedzy. Biegle posługuje się ECDL MSOffice, LibreOffice, GoogleDocs, GSuite Education,Office365&MSTeams, programowanie dla nauczycieli wczesnoszkolnych bezpieczeństwo cyfrowe.

Agnieszka Marekwia -Wójcik

Umysł ścisły, mgr inżynier, trenerka, egzaminatorka ECDL, trener Cisco oraz expertka Microsoft MIEE 2020/2021. Uwielbia dzielić się swoją wiedzą i wykorzystywać nowoczesne technologie w życiu codziennym .

Ciągle poszerza swoją wiedzę i dokształca się online :)) Inspiruje i monitoruje przebieg procesów informatycznych w organizacjach. Wspomaga prace przy użyciu narzędzi w chmurze. Współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi zarówno publicznymi jak i niepublicznymi.

Oliwia Stadler – Ciołczyk

Trener, coach, mentor, filolog, trener wspomagania oświaty, edukator z wieloletnim stażem.

W swojej pracy koncentruje się na rozwijaniu potencjału ludzkiego, kreatywnym, twórczym myśleniu, relacjach międzyludzkich, współpracy grupy i relacjach emocjonalnych wykorzystując kilkuletnie doświadczenie zdobyte na stanowisku kierowniczym.

Empatyczna, otwarta, energiczna, ciekawa świata i ludzi. Dąży do ciągłego samorozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji biorąc udział w wielu kursach, szkoleniach oraz warsztatach. Myślą przewodnią jej pracy jest idea uczenia się przez całe życie, a mottem, które zawsze jej towarzyszy są słowa: ” Najlepszy nauczyciel powinien zawsze być najpilniejszym uczniem.” (Maksim Gorki).

Katarzyna Zając

Trener, coach , mentor, edukator z długoletnim stażem.

Wieloletni lider oceniania kształtującego i koordynator sieci współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi. W swojej działalności kładzie nacisk na zaangażowanie, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Jest osobą otwartą na innych, chętnie podejmuje nowe wyzwania.

Jej motto to słowa Alberta Einsteina: Ucz się z dnia wczorajszego, żyj dniem dzisiejszym, pokładaj nadzieję w tym co jutro i nigdy nie przestawaj zadawać pytań.

Małgorzata Paradowska

Nauczycielka i trenerka, od ponad 20 lat zajmuje się nauczaniem języka angielskiego we wszystkich grupach wiekowych – od przedszkolnych maluszków poprzez młodzież, dorosłych a skończywszy na słuchaczach uniwersytetu trzeciego wieku. Postrzega uczenie się jako niekończący się proces, którego zadaniem jest uprzyjemnić i wzbogacić życie każdego z nas. Jako trenerka pracuje w obszarze komunikacji, budowania relacji, technik uczenia się, treningów poznawczych, motywacji oraz kształtowania nawyków. Prowadzi projekty, których zadaniem jest aktywizowanie seniorów oraz grupy wsparcia dla seniorów zajmujących się osobami zależnymi. Ukończyła socjologię i amerykanistykę na Uniwersytecie Warszawskim, pedagogikę oraz Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.